Καλώς ήλθατε στον ιστότοπο της Εθνικής Ξενόγλωσσης Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Αυτός ο ιστότοπος φιλοδοξεί να είναι ένας ενημερωτικός κόμβος σχετικά με όλες τις πρόσφατες εξελίξεις στο χώρο της εκπαιδευτικής πολιτικής τόσο σε εθνικό όσο και σε υπερεθνικό επίπεδο.

Για πρώτη φορά επιχειρείται στην Ελλάδα η εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου και συνεκτικού σχεδίου πολιτικής στην ξενόγλωσση εκπαίδευση. Οι πληροφορίες που παρατίθενται δεν εξαντλούν όλο το εύρος των προτάσεων που διαμορφώνονται βάσει έρευνας καθώς το τελικό πόρισμα προτάσεων πολιτικής είναι υπό διαμόρφωση.  

Η φιλοσοφία χρήσης του ιστότοπου βασίζεται στην λογική ότι ο χρήστης μπορεί να αντλήσει από ένα σύνολο πηγών πληροφορίες σχετικά με την προώθηση της πολυγλωσσίας που αποτελεί τον κοινά αποδεκτό στόχο τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη.