Αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις

Ανακοινώσεις και εκδηλώσεις

31-10-2012 Εργαστήρι «Πρακτικές πολυγλωσσίας στα ελληνικά Μέσα: Διαπιστώσεις και προτάσεις», 12 Νοεμβρίου 2012.

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Language Rich Europe”, το Κέντρο Έρευνας για τη Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών και την Αξιολόγηση Γλωσσομάθειας (RCeL), σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας διοργανώνουν Εργαστήρι με...


31-10-2012 Εργαστήρι «Εκπαιδευτική Γλωσσική Πολιτική στην Ελλάδα: Έρευνα και Προεκτάσεις», 03 Νοεμβρίου 2012.

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Language Rich Europe”, το Κέντρο Έρευνας για τη Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών και την Αξιολόγηση Γλωσσομάθειας (RCeL), σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας διοργανώνουν Εργαστήρι με...


24-10-2012 Ευρωπαϊκή Έρευνα Γλωσσικών Ικανοτήτων: Η Ελληνική Συμμετοχή

Η Ευρωπαϊκή Έρευνα για τις Γλωσσικές Ικανότητες είναι μια σημαντική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην κατεύθυνση της ενίσχυσης των πολιτικών υπέρ της εκμάθησης γλωσσών στην Ευρώπη. Για το σκοπό αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή...