Αρχική σελίδα » Συντελεστές

Συντελεστές

Συντελεστές της ιστοσελίδας του Κέντρου Αριστείας «Πολυγλωσσία και Γλωσσική Πολιτική» είναι η Β. Δενδρινού σε συνεργασία με τα λοιπά μέλη της επιστημονικής επιτροπής: Δ. Βηδενμάιερ, Ρ. Δελβερούδη, Μ. Ιακώβου, Ε. Καραβά Β. Μητσικοπούλου και Ε. Σελλά.