Αρχική σελίδα » Διαμόρφωση ξενόγλωσσης εκπαιδευτικής πολιτικής » ΠΕ_1.04

Ξένες γλώσσες και πιστοποίηση στην Ελλάδα

Θα συγκεντρωθούν ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία προκειμένου να είναι δυνατόν να γίνει μια αποτίμηση της σημερινής κατάστασης στο άναρχο χώρο των συστημάτων που ενεργοποιούνται στην Ελλάδα και πιστοποιούν την γνώση ξένων γλωσσών των Ελλήνων πολιτών.  Τα στοιχεία θα αφορούν απαντήσεις σε ερωτήματα όπως αυτά που αναφέρονται ενδεικτικά παρακάτω, και θα αποτελέσουν τις βάσεις επάνω στις οποίες  θα στηριχτεί η γλωσσική πολιτική.

  • Ποια συστήματα πιστοποίησης ενεργοποιούνται στον ελληνικό χώρο και ποια τα κύρια χαρακτηριστικά τους.

  • Πως αποτυπώνονται τα χαρακτηριστικά των συστημάτων σε σύγκριση μεταξύ τους

  • Πόσοι Έλληνες λαμβάνουν μέρος σε εξετάσεις γλωσσομάθειας (σε ποιες) και πιστοποιούνται ετησίως και πόσοι έχουν τι πιστοποιητικά γλωσσομάθειας

  • Πόσοι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν πιστοποίηση γλωσσομάθειας (σε ποιες γλώσσες) σήμερα σε σύγκριση με πριν 20 έτη

  • Ανάγκες για πιστοποίηση σε γλώσσες άλλες από αυτές που προσφέρει το σχολικό πρόγραμμα.

     

    (Πίσω)