Αρχική σελίδα » Εξετάσεις γλωσσομάθειας

Εξετάσεις γλωσσομάθειας

Το έργο αυτό αφορά τις εξετάσεις των ξένων γλωσσών που διδάσκονται στους μαθητές του ελληνικού σχολείου και εκείνων για τις οποίες διενεργούνται εξετάσεις από του Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, με σκοπό την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) από άτομα που ζουν, φοιτούν και εργάζονται στην Ελλάδα. Σε σύμπραξη με το Κέντρο Έρευνας για τη Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών και την Αξιολόγηση Γλωσσομάθειας (RCeL) του ΕΚΠΑ και σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ψηφιακών Τεχνολογιών στη Διδακτική της Ξένης Γλώσσας και την Επικοινωνία (LDLC) υποστηρίζει δράσεις για την ανάπτυξη του ΚΠΓ και τη μετεξέλιξή του σε e-ΚΠΓ.

Η δράση «Ευρωπαϊκή Συνεργασία Εξετάσεων», της οποίας η υλοποίηση ξεκινά άμεσα αποσκοπεί στην ανάπτυξη υποδομής ώστε, σε συνεργασία με άλλα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, φορείς και οργανισμούς, να αναπτυχθεί ένα κοινό σύστημα αξιολόγησης.

Η δράση «Αξιολόγηση γλωσσομάθειας» αφορά τον επιστημονικό αυτό χώρο και αποσκοπεί στην συγκέντρωση πληροφοριών για ευρωπαϊκές επιστημονικές ενώσεις, για σημαντικές  επιστημονικές μελέτες και έργα. Στο πλαίσιο αυτό ξεκινά με την ανάπτυξη μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας με ποικιλία πληροφοριών για το γνωστικό αντικείμενο στα αγγλικά και αργότερα και σε άλλες γλώσσες. 

(Πίσω)