Αρχική σελίδα » Επικοινωνία

Επικοινωνία

Κέντρο Έρευνας για τη Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών και την Αξιολόγηση Γλωσσομάθειας

Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Φιλοσοφική Σχολή

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου

Αθήνα 15784

Τηλ. & fax: 210 7277770