Αρχική σελίδα » ΕΡΓΑ

Έργα και δράσεις

Μια σειρά έργων και δράσεων που είναι καίριας σημασίας για το Κέντρο αναβαθμίζονται ή υλοποιούνται με ίδιους πόρους και ανθρώπινο δυναμικό (Ερευνητές-Συνεργάτες του Κέντρου), με χρηματοδότηση που εξασφαλίζεται από ευρωπαϊκούς ή ελληνικούς δημόσιους, ιδιωτικούς ή μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και με ανθρώπινο δυναμικό συνεργαζόμενων δομών.

Έργα και δράσεις που υλοποιούν μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας τα οποία πραγματοποιούν ερευνητικές εργασίες για γλωσσικά ζητήματα παρατίθενται στην σελίδα με τίτλο «Έργα τρίτων», εφόσον ενημερωθεί το κέντρο για αυτά.