Αρχική σελίδα » Ευρωπαϊκή γλωσσική πολιτική » Πολυγλωσσία: πηγές πληροφόρησης

Πολυγλωσσία: πηγές πληροφόρησης

Το πεδίο αυτό στόχο έχει να βοηθήσει τους χρήστες του στην αναζήτηση πηγών και πληροφοριών σε σχέση με την πολυγλωσσία και την προώθηση της στην Ευρώπη. Το υλικό οργανώνεται σε τρεις θεματικές: α) Εκμάθηση της Ξένης γλώσσας σε Παιδική Ηλικία, β) Κατάρτιση Εκπαιδευτικών και γ) Ερευνητικά Προγράμματα. Ως προς τις δυο πρώτες θεματικές, η πληροφορία  παρουσιάζεται μέσα από την παράθεση των ευρωπαϊκών κειμένων-οδηγιών, των ερευνητικών κέντρων-προγραμμάτων που εκπονούν σχετικές μελέτες καθώς επίσης παρατίθεται και μια ενδεικτική βιβλιογραφία. Στην τρίτη θεματική παρουσιάζονται τα ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σκοπό να διερευνήσουν βέλτιστες πρακτικές και καινοτόμες προοπτικές. 


(Πίσω)