Αρχική σελίδα » Ευρωπαϊκή γλωσσική πολιτική » Προώθηση της πολυγλωσσίας στην Ευρώπη » Πολυγλωσσία και Συμβούλιο της Ευρώπης » Γλωσσική Εκπαιδευτική Πολιτική -Εργαλεία » Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τη διδασκαλία, εκμάθηση και αξιολόγηση των γλωσσών

Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τη διδασκαλία, εκμάθηση και αξιολόγηση των γλωσσών

Πιο κάτω κατηγοριοποιούνται τα εργαλεία που έχει αναπτύξει το Συμβούλιο της Ευρώπης για την διαμόρφωση ενός συγκεκριμένου πλαισίου προτάσεων για την ανάπτυξη γλωσσικών εκπαιδευτικών πολιτικών που προωθούν την πολυγλωσσία.

 • Οδηγός για την Ανάπτυξη των Πολιτικών Γλωσσικής Εκπαίδευσης στην Ευρώπη

 • Προφίλ Γλωσσικών Εκπαιδευτικών Πολιτικών

 • Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τη διδασκαλία, εκμάθηση και αξιολόγηση των γλωσσών

  Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς είναι ένα περιγραφικό εργαλείο που έχει δημιουργηθεί με σκοπό να αποτελέσει μια κοινή βάση για τη διαμόρφωση γλωσσικών προγραμμάτων, προγραμμάτων σπουδών, εξετάσεων πιστοποίησης, βιβλίων κ.ά. σε όλη την Ευρώπη.
  Περιγράφει αναλυτικά τι πρέπει να μάθει να κάνει ο μαθητής μιας ξένης γλώσσας για να χρησιμοποιήσει μια γλώσσα για επικοινωνία, καθώς και ποιες γνώσεις και δεξιότητες πρέπει να αναπτύξει ώστε να μπορεί να λειτουργεί αποτελεσματικά. Ακόμη, καθορίζονται οι πολιτισμικοί παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη διάρκεια διδασκαλίας μιας ξένης γλώσσας. Το Πλαίσιο επίσης καθορίζει επίπεδα γλωσσομάθειας τα οποία καθιστούν δυνατή τη μέτρηση της προόδου των μαθητών σε κάθε στάδιο της εκμάθησης και σε όλη τους τη ζωή αποτελώντας τρόπον τινά ένα πανευρωπαϊκό οδηγό ελέγχου της γλωσσικής επάρκειας των πολιτών.
  Πιο κάτω συνοψίζονται οι τρεις βασικοί άξονες στους οποίους κινείται η λογική του Πλαισίου:
  I.    συνοχή και διαφάνεια στη γλωσσική εκπαίδευση μέσα από μια κοινή πλατφόρμα αρχών για τη διαμόρφωση αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών, διδακτικού και μαθησιακού υλικού καθώς και κριτηρίων αξιολόγησης.
  II.    προώθηση της επικοινωνίας και του διαλόγου μεταξύ των υπευθύνων εκπαίδευσης, των σχεδιαστών μαθημάτων, των διδασκόντων, των επιμορφωτών διδασκόντων και των εξεταστικών αρχών εντός και εκτός εθνικών συνόρων.
  III.   ένα κοινό σημείο αναφοράς για τη  διευκόλυνση του συντονισμού είτε σε εθνικό είτε σε υπερεθνικό επίπεδο ως προς τους στόχους και τους τρόπους εφαρμογής και ελέγχου για την προώθηση της πολυγλωσσίας. 
  Το πλήρες κείμενο (στα αγγλικά) μπορείτε να το διαβάσετε πατώντας εδώ.

 • Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών

 • Πλατφόρμα πηγών και αναφορών για πολυγλωσσική και διαπολιτισμική εκπαίδευση