Αρχική σελίδα » Κοινωνικές ανάγκες γλωσσομάθειας

Κοινωνικές ανάγκες γλωσσομάθειας

Οποιαδήποτε πολιτική για τη γλώσσα, ιδιαίτερα μέσα στο σύστημα της εκπαίδευσης, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις στάσεις όλων όσοι θα επηρεαστούν από αυτή. Μακροπρόθεσμα, καμία πολιτική δε θα καταστεί επιτυχημένη εάν δεν επιτελέσει τρεις βασικούς στόχους: να συνυπολογίσει τις στάσεις όσων εμπλέκονται, να πείσει τους περισσότερους για την ορθότητα της πολιτικής και να προσπαθήσει να αμβλύνει τις αρνητικές στάσεις ή τις αιτίες διαφωνίας για την ορθότητα της προτεινόμενης πολιτικής. Σε κάθε περίπτωση η διερεύνηση των γλωσσικών στάσεων αποτελεί μια θεμελιώδη αρχή για την εκπόνηση μιας εκπαιδευτικής πολιτικής. (Lewis, 1981)

Παρακάτω παρατίθεται μια σχηματική απεικόνιση των συσχετίσεων των κοινωνικών αναγκών με τη γλωσσική εκπαιδευτική πολιτική. Για να δείτε το συνοπτικό σχέδιο μελέτης για τις κοινωνικές ανάγκες πατήστε εδώ.