Αρχική σελίδα » Οι γλώσσες στην εκπαίδευση

Οι γλώσσες στην εκπαίδευση

Το έργο αυτό υποστηρίζει ερευνητικές και εκπαιδευτικές δράσεις που αφορούν τη διδασκαλία και εκμάθηση γλωσσών στην Ελλάδα, στους ακόλουθους τομείς:

  1. Ξένες γλώσσες στην εκπαίδευση και η «πολυγλωσσική στροφή»
  2. Γλωσσική εκπαίδευση ενηλίκων και διά βίου μάθηση
  3. Εκμάθηση ξένων γλωσσών στην προσχολική ηλικία
  4. Ψηφιακές τεχνολογίες στην εκμάθηση γλωσσών
  5. Γλωσσική εκπαίδευση προσφύγων και μεταναστών
  6. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών

Ενημερωτικά στοιχεία για τη διδασκαλία των γλωσσών 

Οι ξένες γλώσσες στο σχολείο

Χρήσιμες πληροφορίες για τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών στο σχολείο υπάρχουν στην ομώνυμη διαδικτυακή πύλη. Οι ξένες γλώσσες που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα της... Περισσότερα

Το επίπεδο γλωσσομάθειας των νεαρών Ελλήνων μαθητών

Μεγάλη ευρωπαϊκή έρευνα, με τίτλο «European Survey of Language Competence», που έγινε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2011-2014) έδειξε ότι οι ξενόγλωσσες... Περισσότερα

Προβλήματα της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης

Τα προβλήματα της ξενόγλωσσης σχολικής εκπαίδευσης έχουν επισημανθεί από τους ειδικούς επιστήμονες σε «Έκθεση για την Ξενόγλωσση Εκπαίδευση»... Περισσότερα

Η ξενόγλωσση εκπαίδευση στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας 

Α. Τα ιδιωτικά Κέντρα Ξένων Γλωσσών
Β. Ξένες γλώσσες σε άλλα ιδιωτικά και δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα
Γ. Ξένες γλώσσες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση... Περισσότερα

Η ανάπτυξη γραμματισμού στην ελληνική

Η επίσημη γλώσσα της προσχολικής, της σχολικής και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι η Ελληνική. Η Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας... Περισσότερα

Η ελληνική ως ξένη γλώσσα

1) Κέντρα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού - Η ελληνική διδάσκεται ως ξένη γλώσσα και εξετάζεται με σκοπό την πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας σε διάφορα κέντρα ξένων γλωσσών... Περισσότερα


(Πίσω)