Αρχική σελίδα » Οικονομικά στοιχεία για τις Ξένες Γλώσσες

Οικονομικά στοιχεία για τις Ξένες Γλώσσες

Τα στοιχεία που παρατίθενται έχουν αντληθεί αυτούσια  από την δημοσιευμένη Έκθεση του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ με τίτλο «Τα Βασικά Μεγέθη της Εκπαίδευσης- 2010» και παρουσιάζονται με τρόπο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της παρούσας  αναφοράς.  Οι αριθμοί που παρατίθενται καλύπτουν όλο το εύρος της δαπάνης δημόσιας και ιδιωτικής έτσι όπως διαμορφώνεται σε ετήσια βάση. 

Περιεχόμενα

  • Αποτύπωση του διδακτικού προσωπικού Ξένων Γλωσσών που υπηρετεί και του μαθητικού πληθυσμού ανά βαθμίδα εκπαίδευσης στο σύνολο της χώρας την ακαδημαϊκή τετραετία 2004-2008.

  • Επάρκεια Διδακτικού Προσωπικού για την κάλυψη του απαιτούμενου συνόλου διδακτικών ωρών στο σύνολο της χώρας για το έτος 2008.

  • Ετήσιες Δαπάνες Νοικοκυριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης

 

Για να κατεβάσετε το αρχείο «Οικονομικά στοιχεία για τις Ξένες Γλώσσες» πατήστε εδώ.