Αρχική σελίδα » Παρατηρητήριο πολυγλωσσίας

Παρατηρητήριο πολυγλωσσίας

Το Παρατηρητήριο Πολυγλωσσίας αποτελεί έναν κόμβο ενημέρωσης για:

  1. την πολυγλωσσία στην Ελλάδα και Κύπρο
  2. την ελληνική γλώσσα ανά τον κόσμο
  3. τις σπουδές και την έρευνα για την πολυγλωσσία   

Για την υλοποίηση του,  το έργο αξιοποιεί το δυναμικό των ερευνητών του, των μελών του – συμπεριλαμβανομένων των μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής – ενώ προσβλέπει σε συνεργασίες με εργαστήρια, ομάδες επιστημόνων ελληνικών και ξένων ΑΕΙ και ερευνητικών κέντρων, καθώς και σε συμπράξεις με άλλα αντίστοιχα έργα, όπως το Observatoire Plurilinguisme και το European Language Monitor

(Πίσω)