Αρχική σελίδα » Πολυγλωσσία » ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ » Ερευνητικά Κέντρα και Προγράμματα

Ερευνητικά Κέντρα και Προγράμματα

Το πρόγραμμα Comenius Προσφέρει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης να αποκτήσουν εμπειρία εργαζόμενοι και σε άλλες χώρες.

Στοχεύει στη διευκόλυνση της διδασκαλίας γλωσσών από την παιδική ηλικία. Για το σκοπό αυτό αναπτύσσει εργαλεία για τους εκπαιδευτικούς ξένων γλωσσών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

  • ELLiE (οι πληροφορίες διατίθενται μόνο στην αγγλική)

Το πρόγραμμα, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποτελεί μια μελέτη για την εισαγωγή της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και η οποία εκπονήθηκε σε διακρατικό επίπεδο σε διάφορα σχολεία με ανάλυση διαχρονικών δεδομένων. 

  • CILT- PRIMARY LANGUAGES (οι πληροφορίες διατίθενται μόνο στην αγγλική)