Αρχική σελίδα » Πολυγλωσσία » ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ » Ερευνητικά Κέντρα και Προγράμματα

Ερευνητικά Κέντρα και Προγράμματα

Πρόκειται για μη κερδοσκοπική ένωση που στοχεύει στην ανάπτυξη της επαγγελματικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών στην Ευρώπη.

  • EAQUALS: (οι πληροφορίες διατίθενται μόνο στην αγγλική)

Διεθνής ένωση φορέων και οργανισμών που σχετίζονται με τη γλωσσική εκπαίδευση προτείνοντας κριτήρια για την διασφάλιση της ποιότητας στην γλωσσική εκπαίδευση.   

Έχει σχεδιάσει ένα σύνολο εργαλείων και έχει εκδώσει εγχειρίδια με στόχο την προώθηση της συστηματικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών.

Αποτελεί πρόγραμμα της δράσης Comenius. Πρόκειται για σύμπραξη επτά ευρωπαϊκών ινστιτούτων κατάρτισης εκπαιδευτικών με στόχο την δημιουργία ενός κοινού πλαισίου προσόντων για τον Ευρωπαίο Εκπαιδευτικό. Κάθε συμβάλλον ινστιτούτο συνεργάζεται με ένα δίκτυο τριακοσίων σχολείων.

  • PESTALOZZI (οι πληροφορίες διατίθενται μόνο στην αγγλική)

Το πρόγραμμα για την κατάρτιση των εκπαιδευτικών τελεί υπό την αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και σε εμπλεκόμενους στην εκπαίδευση.

Πρόκειται για ένα δίκτυο περίπου 140 γλωσσικών δασκαλικών ενώσεων  που εκπροσωπούν περισσότερους από 150.000 καθηγητές γλωσσών σε όλη την ΕΕ και στα κράτη που εφαρμόζουν το πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης.