Αρχική σελίδα » Πολυγλωσσία » ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ » Ευρωπαϊκά κείμενα

Ευρωπαϊκά κείμενα

Κείμενο με προτάσεις πολιτικής για την ανάπτυξη εθνικών πολιτικών για τη βελτίωση της κατάρτισης των εκπαιδευτικών.

Πρόκειται για κείμενα που εξετάζουν διάφορες πτυχές της κατάρτισης των εκπαιδευτικών και έχουν εκπονηθεί από ομάδα ειδικών.  

Αναφορά για τη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Αναφορά για τη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Μελέτη πολιτικής του φορέα ETUCE

Μελέτη του Θεματικού Δικτύου για την Εκπαίδευση Δασκάλων στην Ευρώπη υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.