Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

17.03.2020

Πρώτη εκδήλωση του Κέντρου

H πρώτη εκδήλωση του Κέντρου, προγραμματισμένη για τις 17 Μαρτίου 2020, με τη συμμετοχή των πρυτανικών αρχών και των λοιπών μελών της Συντονιστικής Επιτροπής, καθώς και όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας που εξέφρασαν έμπρακτα των ενδιαφέρον τους να συμμετάσχουν στην εκδήλωση, αναβλήθηκε λόγω COVID-19.