Αρχική σελίδα » Προώθηση της Πολυγλωσσίας στην Ελλάδα » Στρατηγικός σχεδιασμός για την νέα γλωσσική Εκπαιδευτική Πολιτική

Στρατηγικός σχεδιασμός για την νέα γλωσσική Εκπαιδευτική Πολιτική

Στο πλαίσιο Υποέργου που υλοποιεί το ΕΚΠΑ με τίτλο «Διαμόρφωση εκπαιδευτικής πολίτικης για την ξενόγλωσση εκπαιδευση στην Ελλάδα», πραγματοποιείται σχεδιασμός τεκμηριωμένης εκπαιδευτικής γλωσσικής πολιτικής, βάσει των οδηγιών και συστάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ώστε ο προγραμματισμός τους στο επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα (δηλ. το ποιες γλώσσες διδάσκονται, με ποιους όρους και με ποιο τρόπο ανταποκρίνεται η ξενόγλωσση εκπαίδευση στις ανάγκες των πολιτών) να μην είναι αποτέλεσμα εκ των ενόντων Υπουργικών Αποφάσεων, αλλά έγκυρων κριτηρίων. 

 

(Πίσω)