Αρχική σελίδα » Προώθηση της πολυγλωσσίας στην Ευρώπη

Προώθηση της πολυγλωσσίας

Τι σημαίνει πολυγλωσσίαΟ όρος πολυγλωσσία μπορεί να γίνει κατανοητός ως η ικανότητα των κοινωνιών, των θεσμών, των ομάδων και των ατόμων να χρησιμοποιούν σε μια τακτική βάση στην καθημερινή τους ζωή περισσότερες από μια γλώσσες (συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών γλωσσών, των διαλέκτων και των νοηματικών γλωσσών). Ακόμη, η πολυγλωσσία χρησιμοποιείται για να δηλώσει την συνύπαρξη διαφορετικών γλωσσικών κοινωνιών σε μια γεωγραφική περιοχή. 

Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πολυγλωσσία βασίζεται σε τρεις στόχους:

  • Να ενθαρρύνει τη γλωσσομάθεια και να προωθήσει την γλωσσική ποικιλία στην κοινωνία
  • Να προωθήσει μια υγιή πολύγλωσση οικονομία
  • Να δώσει στους πολίτες πρόσβαση στη νομοθεσία και στις διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι δύο οργανισμοί που είναι υπεύθυνοι για την προώθηση της πολυγλωσσίας σε όλη την Ευρώπη είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η ενίσχυση της πολυγλωσσίας διαμορφώνεται με δυναμικές πολιτικές Εκπαιδευτικής Γλωσσικής Πολιτικής που προτείνουν οι δύο οργανισμοί. Παρόλο που οι δύο οργανισμοί έχουν διαφορετικό ρόλο και θεσμικά όρια, η δράση τους για την ενίσχυση της πολυγλωσσίας παραμένει κοινή δέσμευση και η συνεργασία μεταξύ τους είναι διαρκής και συμπληρωματική.

Για να δείτε τα ορόσημα της συνεργασίας πατήστε εδώ.