Αρχική σελίδα » Προώθηση της πολυγλωσσίας στην Ευρώπη » Πολυγλωσσία και ΕΕ » Γιατί μας ενδιαφέρει η Πολυγλωσσία;

Πολυγλωσσία και Ευρωπαϊκή Ένωση

       
   
           

Γιατί μας ενδιαφέρει η Πολυγλωσσία;

Η ΕΕ έχει τώρα 500 εκατομμύρια πολίτες, 27 κράτη μέλη, 3 αλφάβητα και 23 επίσημες γλώσσες, μερικές με παγκόσμια διάδοση. Περίπου 60 άλλες γλώσσες αποτελούν επίσης μέρος της κληρονομιάς της ΕΕ και μιλιούνται σε συγκεκριμένες περιοχές ή από συγκεκριμένες ομάδες. Επιπλέον, οι μετανάστες έφεραν μαζί τους πολλές άλλες γλώσσες: υπολογίζεται ότι τουλάχιστον 175 εθνότητες είναι σήμερα παρούσες μέσα στα σύνορα της ΕΕ. Λόγω αυτών και άλλων παραγόντων, η ζωή των Ευρωπαίων έχει γίνει πιο διεθνής και πιο πολύγλωσση. Ως συνέπεια της διεύρυνσης, την ενιαίας αγοράς και της αυξημένης κινητικότητας μέσα στην ΕΕ, της αναβίωσης των περιφερειών, της έλευσης της κοινωνίας της πληροφορίας, της μετανάστευσης στην ΕΕ και της παγκοσμιοποίησης, η πρόκληση της πολυγλωσσίας έχει αποκτήσει μια εντελώς νέα διάσταση από πλευράς μεγέθους, πολυπλοκότητας και πολιτικής σημασίας.

 

(Πίσω)