Αρχική σελίδα » Προώθηση της πολυγλωσσίας στην Ευρώπη » Πολυγλωσσία και ΕΕ » Η Πολυγλωσσία σε άλλα πεδία πολιτικής της ΕΕ » Γλώσσες και Ανταγωνιστικότητα - Απασχολησιμότητα

Γλώσσες και Ανταγωνιστικότητα - Απασχολησιμότητα

Σύμφωνα με στοιχεία που είναι διαθέσιμα από διάφορες έρευνες της Επιτροπής οι ελλείψεις γνώσεων ξένων γλωσσών στις επιχειρήσεις αποτελεί τροχοπέδη για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας τους. Στο πνεύμα της στρατηγικής της Λισσαβόνας για τη δημιουργία της πιο δυναμικής βασισμένη στη γνώση οικονομίας παγκοσμίως οι γλώσσες θα δώσουν στιςεπιχειρήσεις ένα συγκριτικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που θα τους επιτρέψει να ενισχύσουν τις θέσεις τους και να κατακτήσουν νέες αγορές. Η βελτίωση των γλωσσικών δεξιοτήτων είναι πλεονέκτημα για όλες τις δραστηριότητες, όχι μόνο για τις πωλήσεις και το μάρκετινγκ. Όλες οι επιχειρήσεις συνεργάζονται με διάφορες κατηγορίες φορέων παροχής υπηρεσιών και προμηθευτών.

Η Επιτροπή προτρέπει τις επιχειρήσεις να επενδύσουν στη γλωσσική κατάρτιση και, σε συνεργασία με τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, να οργανώσουν συμπράξεις μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα για την υποστήριξη της επιχειρηματικής κοινότητας, να χρηματοδοτήσουν γλωσσικά μαθήματα και να αναπτύξουν άλλες μεθόδους βελτίωσης των γλωσσικών στρατηγικών.

Ακόμη πιο σημαντικό παράγοντας είναι η σύνδεση της πολυγλωσσίας με την απασχολησιμότητα, καθότι είναι αποδεδειγμένο ότι οι εργαζόμενοι που γνωρίζουν καλά περισσότερες γλώσσες μπορούν να επιλέξουν μεταξύ ενός ευρύτερου φάσματος προσφορών εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της απασχόλησης στο εξωτερικό ενώ οι επιχειρήσεις επιδιώκουν να επενδύουν σε πολύγλωσσο προσωπικό διότι η γνώση γλωσσών προάγει τη δημιουργικότητα και την καινοτομία.  

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με μελέτες αλλά και κείμενα της Επιτροπής για το συγκεκριμένο θέμα μπορείτε να επισκεφτείτε τις παρακάτω ιστοσελίδες πατώντας εδώ και εδώ.


(Πίσω)