Αρχική σελίδα » Προώθηση της πολυγλωσσίας στην Ευρώπη » Πολυγλωσσία και ΕΕ » Η Πολυγλωσσία σε άλλα πεδία πολιτικής της ΕΕ » Γλώσσες και Κοινωνική Συνοχή

Γλώσσες και Κοινωνική Συνοχή

Η εκμάθηση άλλων γλωσσών έχει διαπολιτισμική αξία. Η γλωσσική εκπαίδευση, πέραν του ότι προάγει την υιοθέτηση ενός ανοιχτού πνεύματος για τον πολιτισμό και τη νοοτροπία άλλων λαών, μπορεί να μας βοηθήσει να συνειδητοποιήσουμε καλύτερα το δικό μας πολιτισμό και τις δικές μας αξίες και, επιπλέον, να τονώσει την προθυμία και να αυξήσει την ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας με άλλους ανθρώπους πέραν των πολιτισμικών συνόρων.

Ιδιαίτερα στην εποχή της αυξημένης κινητικότητας και μετανάστευσης η γλωσσική επάρκεια αποτελεί ένα ζήτημα θεμελιώδους σημασίας για την ομαλή και επιτυχημένη ενσωμάτωση στην κοινωνία αλλά και για την ανάληψη ενεργού ρόλου στην κοινωνία. Επομένως, οι μη φυσικοί ομιλητές θα πρέπει να συμπεριλάβουν τη γλώσσα της χώρας υποδοχής ως μια βασική προϋπόθεση ένταξης στις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Από την άλλη, τα κράτη μέληκαι οι αρχές τοπικού και περιφερειακού επιπέδου καλούνται να αναλάβουν την ευθύνη της διευκόλυνσης της ένταξης των μεταναστών με γλωσσικά προγράμματα εκμάθησης της επίσημης γλώσσας του κράτους υποδοχής. Προκειμένου να υπερβληθούν τα γλωσσικά εμπόδια σε τοπικό επίπεδο η Επιτροπή επεξεργάζεται για να προτείνει αποτελεσματικές πρακτικές για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε υπηρεσίες σε πολίτες που δε μιλούν την εθνική γλώσσα- κάτι στο οποίο έχουν εμπειρία μητροπολιτικές και τουριστικέ περιοχές. 

Σε κάθε περίπτωση η ΕΕ αντιλαμβάνεται τις διάφορες μητρικές γλώσσες και τις άλλες γλώσσες που μιλιούνται στο σπίτι, στο τοπικό περιβάλλον και στη γειτονιά ως πολύτιμους γλωσσικούς πόρους που πρέπει να αξιοποιηθούν περισσότερο. Για παράδειγμα, τα παιδιά με διαφορετικές μητρικές γλώσσες -είτε από την ΕΕ είτε από τρίτες χώρες- φέρνουν τα σχολεία αντιμέτωπα με την πρόκληση της διδασκαλίας της επίσημης γλώσσας διδασκαλίας ως δεύτερης γλώσσας.


(Πίσω)