Αρχική σελίδα » Προώθηση της πολυγλωσσίας στην Ευρώπη » Πολυγλωσσία και ΕΕ » Η Πολυγλωσσία σε άλλα πεδία πολιτικής της ΕΕ » Γλώσσες και Πολιτικός Διάλογος

Γλώσσες και Πολιτικός Διάλογος

Ένα από τα βασικά ζητήματα που απασχολεί τους ευρωπαϊκούς θεσμούς είναι ότι δεν καταφέρνουν να προσελκύσουν σε ικανοποιητικό επίπεδο την προσοχή της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης, κάτι που αποτελεί τροχοπέδη για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στην διαμόρφωση των αντιλήψεων και των στάσεων των πολιτών για την Ευρώπη μέσα σε χωριστά εθνικά πλαίσια.

Η πολυγλωσσία και πάλι αποτελεί μια δυναμική πρόταση για την ενίσχυση της προσπάθειας ολοκλήρωσης του ευρωπαϊκού οικοδομήματος και τηνδημιουργία μιας ευρωπαϊκής σφαίρας για τον πολιτικό διάλογο και την επικοινωνία των θεσμικών οργάνων με τους πολίτες.  


(Πίσω)