Αρχική σελίδα » Προώθηση της πολυγλωσσίας στην Ευρώπη » Πολυγλωσσία και ΕΕ » Η Πολυγλωσσία στην ατζέντα της πολιτικής στην Ευρώπη

Πολυγλωσσία και Ευρωπαϊκή Ένωση

       
   
           

Η Πολυγλωσσία στην ατζέντα της πολιτικής στην Ευρώπη

Η πολυγλωσσία έχει τη θέση της στην πολιτική, τη νομοθεσία και τις πρακτικές της Κοινότητας από την εποχή των συνθηκών της Ρώμης. Μετά τη συνθήκη του Μάαστριχτ (1992), η προώθηση της εκμάθησης γλωσσών και της ατομικής πολυγλωσσίας, σε συνδυασμό με την έμφαση στη γλωσσική πολυμορφία, έγινε ακρογωνιαίος λίθος της εκπαιδευτικής πολιτικής της ΕΕ. Ενώ κατά τη δεκαετία του ’90, η κοινοτική υποστήριξη ήταν επικεντρωμένη στην εκμάθηση των επίσημων γλωσσών κατά την πρώτη δεκαετία του νέου αιώνα θεσπίστηκε μια συνολική γλωσσική εκπαιδευτική πολιτική, στόχος της οποίας είναι η προώθηση της εκμάθησης όλων των γλωσσών, περιλαμβανομένων των περιφερειακών ή μειονοτικών γλωσσών, των γλωσσών των μεταναστών και μεγάλων παγκόσμιων γλωσσών.