Αρχική σελίδα » Προώθηση της πολυγλωσσίας στην Ευρώπη » Πολυγλωσσία και ΕΕ » Ποιος αποφασίζει για τις πολιτικές Πολυγλωσσίας;

Πολυγλωσσία και Ευρωπαϊκή Ένωση

       
   
           

Ποιος αποφασίζει για τις πολιτικές Πολυγλωσσίας;

Τα κράτη μέλη είναι οι βασικοί παράγοντες λήψης αποφάσεων για τη γλωσσική πολιτική και καλούνται να εκπονήσουν εθνικά προγράμματα προώθησης της πολυγλωσσίας, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής για τις περιφερειακές και τις μειονοτικές γλώσσες, για τις οποίες ο Ευρωπαϊκός χάρτης για τις περιφερειακές ή μειονοτικές γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης παρέχει ένα συνολικό πλαίσιο. Αποφάσεις για γλωσσικά ζητήματα λαμβάνουν στην πράξη και πολλοί άλλοι φορείς: εκπαιδευτικά ιδρύματα, περιφερειακές και τοπικές αρχές, κοινωνικοί εταίροι, μέσα μαζικής επικοινωνίας και υπηρεσίες.