Αρχική σελίδα » Προώθηση της πολυγλωσσίας στην Ευρώπη » Πολυγλωσσία και ΕΕ » Ποιους τομείς αφορά η Πολυγλωσσία;

Πολυγλωσσία και Ευρωπαϊκή Ένωση

       
   
           

Ποιους τομείς αφορά η Πολυγλωσσία;

Η ΕΕ παρέχει συγκεκριμένη στήριξη για την εκμάθηση γλωσσών στους ακόλουθους τομείς:

 • διδασκαλία ξένων γλωσσών από πολύ νεαρή ηλικία
  Σύμφωνα με πανευρωπαϊκές έρευνες, η διδασκαλία ξένων γλωσσών σε πολύ νεαρή ηλικία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την ταχύτερη εκμάθησή τους, καθώς επίσης και τη βελτίωση των δεξιοτήτων των παιδιών στη μητρική τους γλώσσα και καλύτερες επιδόσεις σε άλλους μαθησιακούς τομείς.
  Για περισσότερα δείτε στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πατώντας εδώ.

 • τριτοβάθμια εκπαίδευση
  Το πρόγραμμα Erasmus προβλέπει εντατικά μαθήματα γλωσσικής προετοιμασίας για τους φοιτητές που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν σπουδές στο εξωτερικό. 
  Για περισσότερα δείτε στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πατώντας εδώ και εδώ.
 • εκπαίδευση ενηλίκων
  Το πρόγραμμα Grundtvig βοηθά τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται στην εκπαίδευση ενηλίκων να αποκομίσουν εμπειρίες μέρα από τη συνεργασία τους με κάποιον άλλο ευρωπαϊκό οργανισμό στην εκπαίδευση ενηλίκων.
  Για περισσότερα δείτε στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πατώντας εδώ.
 • επαγγελματική κατάρτιση
  Με το πρόγραμμα Leonardo da Vinci η ΕΕ παρέχει στήριξη για την ανάπτυξη μεθόδων και εκπαιδευτικού υλικού που προορίζονται για την εκμάθηση γλωσσών, καθώς και μεθόδων επικύρωσης των γλωσσικών δεξιοτήτων στον επαγγελματικό τομέα.  
  Για περισσότερα δείτε στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πατώντας εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες για την Γλωσσική Πολιτική της ΕΕ μπορείτε να περιηγηθείτε στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

Για το σύνολο των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση με στόχο την προσφορά ευκαιριών για εκμάθηση ξένων γλωσσών πατήστε εδώ.