Αρχική σελίδα » Προώθηση της πολυγλωσσίας στην Ευρώπη » Πολυγλωσσία και Συμβούλιο της Ευρώπης » Γλωσσική Εκπαιδευτική Πολιτική -Εργαλεία » Οδηγός για την Ανάπτυξη των Πολιτικών Γλωσσικής Εκπαίδευσης στην Ευρώπη

Οδηγός για την Ανάπτυξη των Πολιτικών Γλωσσικής Εκπαίδευσης στην Ευρώπη

Πιο κάτω κατηγοριοποιούνται τα εργαλεία που έχει αναπτύξει το Συμβούλιο της Ευρώπης για την διαμόρφωση ενός συγκεκριμένου πλαισίου προτάσεων για την ανάπτυξη γλωσσικών εκπαιδευτικών πολιτικών που προωθούν την πολυγλωσσία.