Αρχική σελίδα » Προώθηση της πολυγλωσσίας στην Ευρώπη » Πολυγλωσσία και Συμβούλιο της Ευρώπης » Η Πολυγλωσσία στο Συμβούλιο της Ευρώπης

Η Πολυγλωσσία στο Συμβούλιο της Ευρώπης

Το Συμβούλιο της Ευρώπης αποτελεί τον πιο μεγάλο (47 κράτη μέλη) και παλιό ευρωπαϊκό οργανισμό (ιδρύθηκε το 1949) έχοντας ως βασικό στόχο την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Οι δραστηριότητες του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προώθηση της γλωσσικής ποικιλίας και της πολυγλωσσίας  εκπορεύονται από την Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Συνθήκη (1954)στην οποία δηλώνεται ότι «στόχος είναι η επίτευξη στενότερης ενότητας μεταξύ των μελών του, ώστε να διαφυλαχθούν και να προωθηθούν τα κοινά ιδεώδη και οι αρχές τα οποία αποτελούν κοινή τους κληρονομιά».

Η Διεύθυνση Γλωσσικής Πολιτικής του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι υπεύθυνη για το σχεδιασμό και την εφαρμογή πρωτοβουλιών μέσω διάφορων προγραμμάτων με σκοπό την ανάπτυξη και ανάλυση γλωσσικών εκπαιδευτικών πολιτικών  για την προώθηση της γλωσσικής ποικιλίας και της πολυγλωσσίας. Τα προγράμματα της Διεύθυνσης Γλωσσικής Πολιτικής καλύπτουν όλες της γλώσσες των κρατών μελών και καλύπτουν τις ανάγκες των 47 κρατών μελών που έχουν επικυρώσει την Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Συνθήκη. 
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσώνιδρύθηκε το 1994 και εδρεύει στο Graz της Αυστρίας έχοντας ως στόχο την υποστήριξη της εφαρμογής της γλωσσικής εκπαιδευτικής πολιτικής του Συμβουλίου της Ευρώπης. Εκπονεί μελέτες και οργανώνει προγράμματα που προτείνουν καινοτόμες μεθόδους και εργαλεία πρακτικής εφαρμογής για τη διδασκαλία και την εκμάθηση ξένων γλωσσών.  Η δράση του το καθιστά ένα διεθνές πρότυπο ερευνητικό κέντρο που συνεισφέρει στην διαμόρφωση των εθνικών γλωσσικών πολιτικών. 
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.