Αρχική σελίδα » Προώθηση της πολυγλωσσίας στην Ευρώπη » Προώθηση

Τα ορόσημα της συνεργασίας των δύο οργανισμών

Στρατηγικό πλαίσιο για τη συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (2009)
Οι υπουργοί Παιδείας ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες για την προαγωγή της εκμάθησης γλωσσών, π.χ. για τους ενηλίκους στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους κατάρτισης, καθώς και για τους μετανάστες προκειμένου να μάθουν τη γλώσσα της χώρας υποδοχής τους.

Στρατηγική της ΕΕ για την πολυγλωσσία (2008)
Οι υπουργοί της ΕΕ καθορίζουν τα βήματα που πρέπει να κάνει η ΕΕ για την προαγωγή της εκμάθησης γλωσσών και την προστασία της γλωσσικής πολυμορφίας.

Πολυγλωσσία: πλεονέκτημα για την Ευρώπη και κοινή δέσμευση (2008)
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά τι πρέπει να γίνει, ώστε η γλωσσική πολυμορφία να συμβάλλει στην αλληλεγγύη και την ευημερία.

Απολογισμός των κοινοτικών δράσεων στον τομέα της πολυγλωσσίας 
Το έγγραφο εργασίας συμπληρώνει και υποστηρίζει την ανακοίνωση για την πολυγλωσσία, καταγράφοντας τις σχετικές δράσεις που έχουν ήδη αναλάβει ή υλοποιήσει οι διάφορες υπηρεσίες της Επιτροπής. 

Συμπεράσματα του Συμβουλίου της 22ας Mαΐου 2008 για την πολυγλωσσία (2008)
Τα συμπεράσματα βασίζονται σε συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την εκπαίδευση τον Νοέμβριο 2007 και κατά την υπουργική σύνοδο για την πολυγλωσσία στις 15 Φεβρουαρίου 2008.

Δημόσια διαβούλευση για την πολυγλωσσία: η ηλεκτρονική διαβούλευση το φθινόπωρο 2007 και η δημόσια ακρόαση στις 15 Απριλίου (2008)
Σε ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε από τις 15 Σεπτεμβρίου έως τις 15 Νοεμβρίου 2007, η Επιτροπή κάλεσε τους ενδιαφερόμενους οργανισμούς και ιδιώτες να καταθέσουν τις απόψεις και τις προσδοκίες τους σχετικά με τη γλωσσική πολιτική. Τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιεύτηκαν τον Φεβρουάριο 2008 και σχολιάστηκαν κατά τη δημόσια συζήτηση για την πολυγλωσσία που πραγματοποιήθηκε στις 15 Απριλίου 2008.

Ένα νέο στρατηγικό πλαίσιο για την πολυγλωσσία (2005)
Τον Νοέμβριο 2005, η Επιτροπή δημοσίευσε ανακοίνωση με τίτλο “Ένα νέο στρατηγικό πλαίσιο για την πολυγλωσσία”, την πρώτη ανακοίνωση που εξέδωσε ποτέ για το συγκεκριμένο θέμα.

Ο Ευρωπαϊκός Δείκτης Γλωσσικών Γνώσεων
Στόχος της ευρωπαϊκής έρευνας που πρόκειται να πραγματοποιηθεί το 2010, είναι να παρουσιάσει στα κράτη μέλη, τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής, τους εκπαιδευτικούς και κάθε ενδιαφερόμενο αξιόπιστα και συγκριτικά στοιχεία για τη γνώση ξένων γλωσσών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

To Σχέδιο δράσης για τις γλώσσες (2004-2006)
Τα ψηφίσματα του 2002 αποτέλεσαν τη βάση για το σχέδιο δράσης «Η προώθηση της εκμάθησης γλωσσών και της γλωσσικής πολυμορφίας». 

Ψήφισμα του Συμβουλίου σχετικά με τη γλωσσική πολυμορφία και την εκμάθηση γλωσσών (2002)
Με τη λήξη του Ευρωπαϊκού Έτους Γλωσσών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα με το οποίο προτείνει μέτρα προώθησης της γλωσσικής πολυμορφίας και της εκμάθησης γλωσσών, και στη συνέχεια ακολούθησε ψήφισμα του Συμβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου 2002.

Ευρωπαϊκό Έτος Γλωσσών 
Το 2001 ανακηρύχτηκε ως Ευρωπαϊκό Έτος Γλωσσών από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Στρατηγική της Λισαβόνας (2000)
Οι πολιτικοί σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν αναγνωρίσει ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση είναι καθοριστικοί παράγοντες ανάπτυξης και επιτυχίας στη σημερινή οικονομία και κοινωνία της γνώσης. Η στρατηγική της ΕΕ δίνει έμφαση στη συνεργασία μεταξύ χωρών και στην αμοιβαία ανταλλαγή γνώσεων.


(Πίσω)