Αρχική σελίδα » ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Συνεργασίες

Το Κέντρο είναι καρπός διεπιστημονικής συνεργασίας μεταξύ των Τμημάτων Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών  που λειτουργούν στη Φιλοσοφική Σχολή, καθώς και του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΕΚΠΑ. Με την ίδρυση του Κέντρου, η συνεργασία αυτή επεκτείνεται και ενισχύεται ενώ δίνεται η δυνατότητα συνεργασίας και με άλλα Τμήματα της Φιλοσοφικής, όπως το Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας και Φιλολογίας.

Παράλληλα, δημιουργεί ευκαιρίες για συνεργασίες με άλλα τμήματα του ΕΚΠΑ τα οποία καλλιεργούν ερευνητικό ενδιαφέρον για την πολυγλωσσία και πολυγλωσσική πολιτική σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και με άλλες δομές – όπως το Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας και το Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών του ΕΚΠΑ, με σκοπό να αποτελέσουν χώρους για πιλοτική εφαρμογή ερευνητικών δράσεων του Κέντρου.

Επίσης, αναπτύσσονται δυνατότητες συνεργασίας με άλλα ΑΕΙ, με ερευνητικά κέντρα/εργαστήρια του εσωτερικού και του εξωτερικού, όπως αυτά που έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον για συνεργασία.

Καλλιεργείται πρόσφορο έδαφος για παροχή συμβουλευτικού έργου στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) με το οποίο έχουν ήδη συνεργαστεί μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών του ΕΚΠΑ  και του ΑΠΘ.

Τέλος, παρέχονται ευκαιρίες για συμφωνίες συνεργασίας με επιστημονικές εταιρίες ξενόγλωσσων εκπαιδευτικών στην Ελλάδα και για συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς ακόλουθους των πρεσβειών και των πολιτισμικών ιδρυμάτων των χωρών των οποίων οι γλώσσες αποτελούν αντικείμενο έρευνας του Κέντρου.