Αρχική σελίδα » ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Ταυτότητα

Η ίδρυση των Κέντρων Αριστείας αποφασίστηκε από τη Σύγκλητο του ΕΚΠΑ, στο πλαίσιο της ερευνητικής δραστηριότητας, της εξωστρέφειας, και της κοινωνικής προσφοράς του πανεπιστημίου.

Το Κέντρο Αριστείας «Πολυγλωσσία και Γλωσσική Πολιτική» έχει έδρα τη Φιλοσοφική Σχολή, η οποία αποτελείται από 11 τμήματα που προσφέρουν προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες. Μεταξύ αυτών των τμημάτων είναι και τα τμήματα ξένων γλωσσών και φιλολογιών τα οποία συνεργάζονται μεταξύ τους, όπως επίσης με το τμήμα (ελληνικής) φιλολογίας και με το τμήμα τουρκικών σπουδών και σύγχρονων ασιατικών σπουδών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών και με αρκετές ακαδημαϊκές μονάδες από άλλα ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια εδώ και πολλά χρόνια. Συνεργάζονται σε έργα που αφορούν τη μελέτη γλωσσών, πολιτισμικών πρακτικών και πολιτισμικής έκφρασης – ιδιαίτερα λογοτεχνικής έκφρασης. Έχουν σχεδιάσει και υλοποιήσει διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στους χώρους της Μετάφρασης και Λεξικογραφίας, ενώ έχουν αναπτύξει και υλοποιούν από κοινού προγράμματα κατάρτισης ξενόγλωσσων εκπαιδευτικών, έργα για την αξιολόγηση γλωσσομάθειας, την ανάπτυξη πολυγλωσσικών εργαλείων, την εκπόνηση εκπαιδευτικών γλωσσικών πολιτικών και σχολικών προγραμμάτων σπουδών, αλλά και εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τους πρόσφυγες και άλλες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Ακόμη, μέλη των τμημάτων αυτών έχουν συνεργαστεί σε επιτροπές εμπειρογνωμόνων για την ξενόγλωσση εκπαίδευση και παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες σε φορείς χάραξης εκπαιδευτικής γλωσσικής πολιτικής.

Η ιδέα για αυτό το Κέντρο Αριστείας για την Πολυγλωσσία και Γλωσσική Πολιτική γεννήθηκε με αφορμή την εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ των ακαδημαϊκών μονάδων και των μελών τους. Σκοπός είναι αυτή η συνεργασία εδραιωθεί, να εμπλουτιστεί και να επεκταθεί προκειμένου να παρέχει στοιχεία και προτάσεις για πολιτικές που βασίζονται σε ερευνητικά στοιχεία και ενόψει των κοινωνικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ελλάδα και γενικότερα η Ευρώπη σήμερα σε έναν κόσμο που αλλάζει με ιλιγγιώδη ταχύτητα λόγω της ραγδαίας εξέλιξης των ψηφιακών τεχνολογιών, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και της ολοένα αυξανόμενης μετακίνησης πληθυσμών.

Ιδιαίτερα τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του το Κέντρο θα αποτελεί έναν οργανισμό «ομπρέλα» για ακαδημαϊκές ερευνητικές μονάδες στο ΕΚΠΑ και άλλα ΑΕΙ καθώς και για έργα επιστημονικών ομάδων που αφορούν έρευνα στο ευρύτερο πολυεπιστημονικό πεδίο της πολυγλωσσίας. Επιδιώκει να υποστηρίξει με διάφορους τρόπους τα έργα που προωθούν τους στόχους του Κέντρου, οι σημαντικότεροι εκ των οποίων είναι να παρέχει επιστημονικές συμβουλές σε κρατικά και διακρατικά ιδρύματα και να συμμετέχει σε ερευνητικά έργα που αφορούν ζητήματα πολυγλωσσίας. Παράλληλα, το Κέντρο θα λειτουργεί ως ένα Ελληνικό Παρατηρητήριο Πολυγλωσσίας.